• AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HISTÓRIA
  • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Všeobecné informácie

Všeobecne informácie


V súčasnosti má obec 660 obyvateľov, 185 domov a kataster o výmere 1073 ha. Najväčšiu časť rozlohy tvorí orná pôda /771 ha/ a trvalé trávnaté porasty /77 ha/. Obec má 51 ha lesov, 32 ha záhrad a 14 ha vodnej plochy. Zastavanú plochu tvorí 29 ha.

Štruktúra obyvateľov je nasledovná:


Skupina od 0 do 3 rokov - počet 12
Skupina od 3 do 18 rokov – počet 125
Skupina od 18 do 65 rokov - počet 419
Skupina nad 65 rokov - počet 104

Zamestnanosť obyvateľstva našej obce predstavuje 84 % z počtu aktívne činných obyvateľov v skupine od 18 do 65 rokov.

Infraštruktúra obce


V roku 1998 bola v obci ukončená plynofikácia pričom počet plynofikovaných domácností je takmer 100%. Občania obce využívajú pitnú vodu z vlastných studní. V súčasností obec začala s výstavbou verejného vodovodu. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu.
V obci je vybudovaný kultúrny dom a dom smútku.

Obec Zemplínske Jastrabie je zapojená do separovaného zberu odpadu a je členom združenia pre separovaný zber „Zemplín“. V katastri obce sa nenachádza skládka komunálneho odpadu.

Štruktúra vierovyznania


V obci sú tri kostoly, rímsko-katolícky, gréckokatolícky a reformovaný kostol, ktorý je vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

50 % rímsko-katolíckeho
35 % grécko-katolíckeho
15 % ostatní

Sociálna štruktúra


V obci sa nachádzajú 3 predajne s potravinami a rozličným tovarom a 1 pohostinstvo. Obec má Základnú školu s ročníkmi 1- 4 a  Materskú školu.

Obec má vybudovaný športový areál. futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, tenisové kurty a multifunkčné ihrisko. V priestoroch obecného úradu je zriadená posilňovňa.

Fotogaléria:

Novinky:

Blízke obce a mestá:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: