• AKTUALITY
 • ÚRADNÁ TABUĽA
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • HISTÓRIA
 • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

Voľba hlavného kontrolóra- Výberové konanie

Zoznam

SCHVÁLENÉ VZNSCHVÁLENÉ VZN
Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 11.12.2020 Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 11.12.2020
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZOznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ
Návrh rozpočtu na rok 2021Návrh rozpočtu na rok 2021
Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Marek Mačák Verejná vyhláška - Doručenie písomností Marek Mačák
Verejná vyhláška - Ladislav LietavecVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec
Sčítanie domov a bytov - tlačová správa Sčítanie domov a bytov - tlačová správa
Výberové konanie na funkciu raditeľa MŠVýberové konanie na funkciu raditeľa MŠ
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila  Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Simona MačákováVerejná vyhláška - Doručenie písomností Simona Mačáková
Verejná vyhláška- Doručenie písomností Ladislav KačoVerejná vyhláška- Doručenie písomností Ladislav Kačo
Plán mobility KSK- Záverečné stanoviskoPlán mobility KSK- Záverečné stanovisko
Výzva na predkladanie ponúk-Výzva na predkladanie ponúk-" Oprava priestorov športového klubu - II etapa"
Strategický dokument- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027Strategický dokument- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027
Oznámenie o začatí prác - optická trasa Oznámenie o začatí prác - optická trasa
Voľba hlavného kontrolóra- Výberové konanieVoľba hlavného kontrolóra- Výberové konanie
NÁVRHY VZN A ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCENÁVRHY VZN A ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik StojilaVerejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Darina StachováVerejná vyhláška - Doručenie písomností Darina Stachová
Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Darina StachováVerejná vyhláška - Doručenie písomností Darina Stachová
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik StojilaVerejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Ladislav LietavecVerejná vyhláška - Doručenie písomností Ladislav Lietavec
Výzva na predloženie ponuky - Výstavba prístupovej cesty na cintorín Výzva na predloženie ponuky - Výstavba prístupovej cesty na cintorín
Návrh rozpočtu na rok 2020Návrh rozpočtu na rok 2020
 Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Zemplínske Jastrabie Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Zemplínske Jastrabie
Verejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomností
Invazívne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhyInvazívne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhy
Verejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomností
Verejná vyhláška - Jozef Bodor doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Jozef Bodor doručenie písomností
Verejná vyhláška - Simona Mačáková doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Simona Mačáková doručenie písomností
Oznámenie o zmene strategického dokumentu- Oznámenie o zmene strategického dokumentu- " Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Výzva na predkladanie ponúk- Oprava priestorov športového klubuVýzva na predkladanie ponúk- Oprava priestorov športového klubu
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
Verejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomností
Zrušenie trvalého pobytu -OznamZrušenie trvalého pobytu -Oznam
Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadovInformácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
Verejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomností
VOĽBY PREZIDENTA SR 2019VOĽBY PREZIDENTA SR 2019
Informácia o projekte- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpm odpadov v združení obcí ROVINA Informácia o projekte- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpm odpadov v združení obcí ROVINA
Verejná vyhláška - Martin Sivák doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Martin Sivák doručenie písomností
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutiaVerejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutia
Zrušenie trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ v r. 2018VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ v r. 2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o umiestnení optickej trasyVEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o umiestnení optickej trasy
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OSÝPKYVEREJNÁ VYHLÁŠKA - OSÝPKY
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ
ZÁVEREČNY ÚČET OBCE ZA ROK 2017ZÁVEREČNY ÚČET OBCE ZA ROK 2017
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Košického krajaZáverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Košického kraja
Verejná vyhláška - Oznámenie o zčatí územného konaniaVerejná vyhláška - Oznámenie o zčatí územného konania
Verejná vyhláška - deratizácia Verejná vyhláška - deratizácia
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - RIUSOznámenie o zmene strategického dokumentu - RIUS
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh POH Košického kraja Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh POH Košického kraja
Návrh rozpočtu na rok 2018Návrh rozpočtu na rok 2018
Verejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomností
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠVýberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠVýberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ
Lehoty čistenia a kontróly komínovLehoty čistenia a kontróly komínov
Verejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomností
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkovVerejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Verejná vyhláška - celoplošná deratizácia škodcovVerejná vyhláška - celoplošná deratizácia škodcov
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
Verejná vyhláška - doručenie písomností Imrich SalagaVerejná vyhláška - doručenie písomností Imrich Salaga
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie: Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie:
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkovVerejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Košice Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Košice
Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov
Uznesenie KSK - určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSKUznesenie KSK - určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSK
Uznesenie OZ- schválenie UPNUznesenie OZ- schválenie UPN
Verejná vyhláška- doručenie písomnosti p. Ladislav LietavecVerejná vyhláška- doručenie písomnosti p. Ladislav Lietavec
Verejná vyhláška - odvolanie voči rozhodnutiu Verejná vyhláška - odvolanie voči rozhodnutiu
Výberové konanie na obsadenie fukcie riaditeľky MŠ v Zemplínskom JastrabíVýberové konanie na obsadenie fukcie riaditeľky MŠ v Zemplínskom Jastrabí
Verejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľnostíVerejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľností
Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckemu združeniu Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckemu združeniu
VEREJNÁ VYHLÁŠKAVEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEREJNÁ VYHLÁŠKAVEREJNÁ VYHLÁŠKA
Verejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľností Verejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľností
VEREJNÁ VYHLÁŠKAVEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zapojenie obce do projeku DCOM Zapojenie obce do projeku DCOM
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentuZáverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
Záverečný účet obce za rok 2015Záverečný účet obce za rok 2015
VZNVZN
Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volený Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volený
VEREJNÉ VYHLÁŠKYVEREJNÉ VYHLÁŠKY
NÁVRH ROZPOČTUNÁVRH ROZPOČTU
Oznámenie počtu obyvatelovOznámenie počtu obyvatelov
Oznámenie o počte poslancovOznámenie o počte poslancov

Fotogaléria:

Novinky:

Blízke obce a mestá:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: