• AKTUALITY
 • ÚRADNÁ TABUĽA
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • HISTÓRIA
 • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

NÁVRH ROZPOČTU

Návrh rozpočtu na rok 2015
zverejnené 20.11.2014
(3612.59 kb)

Zoznam

SCHVÁLENÉ VZNSCHVÁLENÉ VZN
Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 11.12.2020 Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 11.12.2020
Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZOznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ
Návrh rozpočtu na rok 2021Návrh rozpočtu na rok 2021
Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Marek Mačák Verejná vyhláška - Doručenie písomností Marek Mačák
Verejná vyhláška - Ladislav LietavecVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec
Sčítanie domov a bytov - tlačová správa Sčítanie domov a bytov - tlačová správa
Výberové konanie na funkciu raditeľa MŠVýberové konanie na funkciu raditeľa MŠ
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila  Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Simona MačákováVerejná vyhláška - Doručenie písomností Simona Mačáková
Verejná vyhláška- Doručenie písomností Ladislav KačoVerejná vyhláška- Doručenie písomností Ladislav Kačo
Plán mobility KSK- Záverečné stanoviskoPlán mobility KSK- Záverečné stanovisko
Výzva na predkladanie ponúk-Výzva na predkladanie ponúk-" Oprava priestorov športového klubu - II etapa"
Strategický dokument- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027Strategický dokument- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027
Oznámenie o začatí prác - optická trasa Oznámenie o začatí prác - optická trasa
Voľba hlavného kontrolóra- Výberové konanieVoľba hlavného kontrolóra- Výberové konanie
NÁVRHY VZN A ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCENÁVRHY VZN A ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE
Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik StojilaVerejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Darina StachováVerejná vyhláška - Doručenie písomností Darina Stachová
Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Darina StachováVerejná vyhláška - Doručenie písomností Darina Stachová
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik StojilaVerejná vyhláška - Doručenie písomností Patrik Stojila
Verejná vyhláška - Doručenie písomností Ladislav LietavecVerejná vyhláška - Doručenie písomností Ladislav Lietavec
Výzva na predloženie ponuky - Výstavba prístupovej cesty na cintorín Výzva na predloženie ponuky - Výstavba prístupovej cesty na cintorín
Návrh rozpočtu na rok 2020Návrh rozpočtu na rok 2020
 Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Zemplínske Jastrabie Výzva na predloženie ponuky - Odvoz a likvidácia odpadu v obci Zemplínske Jastrabie
Verejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomností
Invazívne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhyInvazívne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhy
Verejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Marek Mačák doručenie písomností
Verejná vyhláška - Jozef Bodor doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Jozef Bodor doručenie písomností
Verejná vyhláška - Simona Mačáková doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Simona Mačáková doručenie písomností
Oznámenie o zmene strategického dokumentu- Oznámenie o zmene strategického dokumentu- " Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja"
Výzva na predkladanie ponúk- Oprava priestorov športového klubuVýzva na predkladanie ponúk- Oprava priestorov športového klubu
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
Verejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomností
Zrušenie trvalého pobytu -OznamZrušenie trvalého pobytu -Oznam
Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadovInformácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
Verejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Patrik Stojila doručenie písomností
VOĽBY PREZIDENTA SR 2019VOĽBY PREZIDENTA SR 2019
Informácia o projekte- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpm odpadov v združení obcí ROVINA Informácia o projekte- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpm odpadov v združení obcí ROVINA
Verejná vyhláška - Martin Sivák doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Martin Sivák doručenie písomností
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019
Verejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutiaVerejná vyhláška - predĺženie platnosti územného rozhodnutia
Zrušenie trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ v r. 2018VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ v r. 2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o umiestnení optickej trasyVEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o umiestnení optickej trasy
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OSÝPKYVEREJNÁ VYHLÁŠKA - OSÝPKY
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ
ZÁVEREČNY ÚČET OBCE ZA ROK 2017ZÁVEREČNY ÚČET OBCE ZA ROK 2017
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Košického krajaZáverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Košického kraja
Verejná vyhláška - Oznámenie o zčatí územného konaniaVerejná vyhláška - Oznámenie o zčatí územného konania
Verejná vyhláška - deratizácia Verejná vyhláška - deratizácia
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
Oznámenie o zmene strategického dokumentu - RIUSOznámenie o zmene strategického dokumentu - RIUS
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh POH Košického kraja Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh POH Košického kraja
Návrh rozpočtu na rok 2018Návrh rozpočtu na rok 2018
Verejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomností
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠVýberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠVýberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ
Lehoty čistenia a kontróly komínovLehoty čistenia a kontróly komínov
Verejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomnostíVerejná vyhláška - Simona Mačáková - doručenie písomností
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkovVerejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Verejná vyhláška - celoplošná deratizácia škodcovVerejná vyhláška - celoplošná deratizácia škodcov
Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností Verejná vyhláška - Ladislav Lietavec doručenie písomností
Verejná vyhláška - doručenie písomností Imrich SalagaVerejná vyhláška - doručenie písomností Imrich Salaga
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie: Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie:
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkovVerejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Košice Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Košice
Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov
Uznesenie KSK - určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSKUznesenie KSK - určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSK
Uznesenie OZ- schválenie UPNUznesenie OZ- schválenie UPN
Verejná vyhláška- doručenie písomnosti p. Ladislav LietavecVerejná vyhláška- doručenie písomnosti p. Ladislav Lietavec
Verejná vyhláška - odvolanie voči rozhodnutiu Verejná vyhláška - odvolanie voči rozhodnutiu
Výberové konanie na obsadenie fukcie riaditeľky MŠ v Zemplínskom JastrabíVýberové konanie na obsadenie fukcie riaditeľky MŠ v Zemplínskom Jastrabí
Verejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľnostíVerejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľností
Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckemu združeniu Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckemu združeniu
VEREJNÁ VYHLÁŠKAVEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEREJNÁ VYHLÁŠKAVEREJNÁ VYHLÁŠKA
Verejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľností Verejná vyhláška- Výzva vlastníkom nehnuteľností
VEREJNÁ VYHLÁŠKAVEREJNÁ VYHLÁŠKA
Zapojenie obce do projeku DCOM Zapojenie obce do projeku DCOM
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentuZáverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
Záverečný účet obce za rok 2015Záverečný účet obce za rok 2015
VZNVZN
Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volený Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volený
VEREJNÉ VYHLÁŠKYVEREJNÉ VYHLÁŠKY
NÁVRH ROZPOČTUNÁVRH ROZPOČTU
Oznámenie počtu obyvatelovOznámenie počtu obyvatelov
Oznámenie o počte poslancovOznámenie o počte poslancov

Fotogaléria:

Novinky:

Blízke obce a mestá:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: